Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (fiets) verhuur

Artikel 1. HUURSOM

De huursom wordt bepaald aan de hand van de verhuur geldende tarieven.

Artikel 2. Betaling.

a. De huursom alsmede alle andere verschuldigde bedragen zoals in de (af)rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres te worden voldaan.

b. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het object(en) draagt de verhuurder daarvoor geen aansprakelijkheid.

c. Bij het reserveren van huurobjecten dient de betaling op de betaalpagina binnen 12uur voldaan te zijn. dan komen de objecten in het huursysteem te staan en zijn ze gereserveerd. Na de 12 uur wordt de reservering gecanneld en wordt er niets gereserveerd. Er komt geen geld retour. 

d. De verantwoording voor de reservering ligt bij de huurder, foutieve reserveringen van de huurder worden niet gecrediteerd.

e. Annuleren of verplaatsen kan alleen in i.c.m. Rent a Bike Safeplan, lees de voorwaarden.

Wij crediteren niet zonder het Safeplan en alleen volgens de voorwaarden van het Safeplan.

Artikel 3. HUURPERIODE

a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van levering zoals in het contract vermeld.

b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de daarvoor geldende tarieven.

c. Het gehuurde object(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op de in het contract vermelde datum van inlevering. 

d. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 min wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat het object(en) wordt (worden) ingeleverd.

e. De verhuur heeft te allen tijden het recht om de huurovereenkomst te ontbinden. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden niet naleeft.

Artikel 4. GEBRUIK

a. Een fiets mag niet worden gebruikt door meer als 1 persoon, een tandem door maximaal 2 personen. Het gehuurde object(en) moet(en) bij verhuurder schoon worden ingeleverd in de staat waarin het object(en) werd(en ontvangen. Bij niet nakomen van deze verplichting kunnen de schoonmaak kosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €25,-

b. De huurder dient goed voor het gehuurde object(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.

c. De fiets(en) mogen in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand.

Artikel 5. KOSTEN, SCHADE, VERLIES EN DIEFSTAL.

a. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van het object(en) of onderdelen daarvan. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn worden door verhuurder vastgesteld tegen de normale normen.

b. Bij diefstal is de huurder volledig aansprakelijk voor het betalen van de schade. Verhuurder bepaald de schade naar aanleiding van de dagwaarde van het gehuurde object(en). Deze zijn door de verhuurder naar normale normen vastgesteld.

c. De object(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of cascoschade. Bij diefstal dient de huurder aangifte te doen van het gestolen object.

Artikel 6. GEBREKEN AAN DE FIETS EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER

a. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal van andermans eigendommen door het gebruik van de gehuurde objecten.

b. Bij kosten voorkomend uit schade, ongevallen of letsel wat is opgelopen tijdens gebruik van de gehuurde objecten kan er op geen enkele wijze kosten worden verhaald op de verhuurder. Ook niet als dit voorkomend is uit een eventueel mankement van het gehuurde object.

Artikel 7. MANKEMENTEN EN BIJBEHORENDE KOSTEN

Bij mankementen aan het gehuurde object(en) tijdens de huurperiode dient u ten allen tijde contact op te nemen met de verhuurder. Indien de huurder zonder medeweten van de verhuurder kosten maakt aan het gehuurde object zijn alle kosten daarvoor voor de huurder.

Artikel 8 OPENINGSTIJDEN EN CONTACT

Telefoonnummer : 06-28567166

Email : info@defietsloods.com

Openingstijden zie website.


TerugDeel het met uw vrienden!

Met Pinksteren geopend

Wij zijn open op pinksteren.

28 mei 10.00-12.00

29 mei   9.00-12.00

 


Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  09:00 - 17:00
Woensdag:  09:00 - 17:00
Donderdag:  09:00 - 17:00
Vrijdag:  09:00 - 17:00
Zaterdag:  09:00 - 16:00
Zondag:  10.00-12.00
 
Reserveren uitsluitend Online!
Verwerkingskosten bij afhalen in winkel 5,-
Verwerkingskosten bij reserveren online 2,50 en de fietsen staan voor u klaar!

Ophalen van de huurfietsen kan in de winkelopeningstijden.
Huurfietsen / objecten moeten op de laatste huur dag uiterlijk 20.00 terug gebracht worden.


Contactgegevens

   Facebook